ผลิตภัณฑ์ มีสองขนาด

ขนาด 5 แกลลอน หรือ 18.9 ลิตร ใช้กับฝากด และขนาด 3 แกลลอน หรือ 12 ลิตร ใช้กับฝาเกลียว

ขวด PC แกร่งทุกสภาวะ (DURABILITY)

ขวด PC มีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทก

ทนความร้อนสูง (HEAT RESISTANCE)

ขวด PC สามารถล้างทำความสะอาดด้วยการ ผ่านน้ำร้อน ที่มีอุณหภูมิสูง

ใสสะอาด ปลอดภัย (TRANSPARENCY & SAFETY)

ขวด PC เป็นพลาสติกที่มีความใสที่สุดจนสามารถ มองเห็น ความใสสะอาดของน้ำที่บรรจุ
และยังมีผิว ที่เรียบไม่มีรูพรุน ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

ฝาขวด PC (CAP)

สะอาด ปิดสนิท ไม่รั่วซึม ผลิตจาก พลาสติก FOOD GRADE 100 เปอร์เซ็นต์